WebMoney Україна «Абсолютний Фаворит Успіху» в категорії «Система електронних платежів»
Реєстрація
УКР РУС ENG
WebMoney Україна

Правова інформація

Правова природа WMU
Купівля \ продаж WMU
Прийом WMU в оплату

Правова природа WMU

WMU-операції обслуговує Гарант — компанія, що є резидентом України. Кожний користувач системи укладає з Гарантом «Договір відступлення прав вимоги та їхнього обліку». Фізичні особи роблять це шляхом прийняття оферти на сайті, а юридичні особи й підприємці — в письмовій формі, скріплюючи договір підписом і печаткою.

Згідно з «Договором відступлення», WMU є одиницями обліку грошових прав вимоги (далі — ПВ) власника по відношенню до боржника.

Права вимоги, згідно зі ст.512 Цивільного Кодексу України, можуть бути перевідступлені іншій особі (новому кредиторові), в тому числі за гроші в результаті їх купівлі-продажу (п.3 ст. 656 ЦК України). За «Договором відступлення» Гарант зобов'язується:

Перехід прав вимоги від Гаранта до користувача або назад супроводжується рухом і обліком WMU на гаманцях. Таким чином, WMU самі по собі НЕ є грішми, платіжним інструментом, фінансовим активом або товаром, а є засобом обліку ПВ. WMU існують у вигляді електронних записів в базі дані системи WebMoney і відображають перехід ПВ (дебіторської заборгованості), що відбувається в «реальному світі».

Укладення «Договору відступлення» в письмовій формі між Гарантом і компанією\підприємцем необхідно в тому випадку, коли компанія\підприємець планує купувати права вимоги в Гаранта з банківського рахунку або продавати права вимоги Гаранту з одержанням грошей на свій банківський рахунок.


Купівля \ продаж WMU

Для тих, хто на загальній системі оподатковування:

Розглянемо порядок відображення в бухгалтерській звітності наступних операцій:

Гарант є в даному випадку першим кредитором. Ви — другим кредитором. «Третя особа» є третім кредитором.

У відповідності до абз.2 п.196.1.5. ст. 196 Податкового кодексу України, операції з купівлі або продажу прав вимоги за гроші не підлягають оподаткуванню ПДВ. Прибуток, отриманий від продажу прав вимоги, підлягає оподатковуванню в загальному порядку (див. Податковий кодекс України, Розділ III «Податок на прибуток підприємств»).

Відображення ситуації в такому прикладі на рахунках бухгалтерського обліку наведене в таблиці:

Зміст бух. запису Підтверджувальні документи
Дт Кт Сума
Відображено перехід ПВ від Гаранта до другого кредитора Договір відступлення, Акт 3771 685 1000
Відображено різницю між номіналом і погодженою вартістю відступлених ПВ. Договір відступлення, Акт 949 685 10
Гаранту перерахована погоджена вартість відступлених ПВ. Виписка за рахунком 685 311 1010
Відображено зміну кредитора (передача ПВ третьому кредитору). Договір або інший документ між 2м і 3м кредитором 3772 719 1020>
Списана облікова вартість ПВ.
949 3771 1000
Надійшли кошти від третього кредитора Виписка за рахунком 311 3772 1020

 

Для платників єдиного податку:

Платники єдиного податку можуть вільно й без обмежень вводити (купувати) і виводити WMU через Гаранта за «Договором відступлення».

Для здійснення введення-виведення WMU достатньо бути на 2й групі єдиного податку. Розглянемо, чому.

Стаття 291.4 ПКУ:
друга група — фізичні особини—підприємці, які здійснюють господарську діяльність з НАДАННЯ ПОСЛУГ... ПЛАТНИКАМ ЄДИНОГО ПОДАТКУ та/або населенню, виробництво ТА/АБО ПРОДАЖІВ ТОВАРІВ...

Введення WMU — це придбання прав вимоги в сторонньої юрособи (Гаранта) за гроші. Опис груп єдиного податку (в т.ч. 2ї групи) не містить вимог щодо того, в кого єдинщик може купувати що-небудь за гроші, а в кого не може. Платник єдиного податку може придбавати товари й послуги у фізосіб, підприємців, юросіб без обмежень і безвідносно того, на якій групі він перебуває.

Виведення WMU — це продаж прав вимоги сторонній юрособі (Гаранту) за гроші. Виходячи з визначення 2ї групи (див. вище ст. 291.4 ПКУ), платники єдиного податку, які перебувають на 2й групі, МОЖУТЬ продавати ТОВАРИ без обмежень будь-яким контрагентам (в той час як робити послуги можуть тільки іншим єдинщикам або населенню).

Чому права вимоги — це товар? Згідно зі ст. 655 Цивільного Кодексу України, по договору купівлі-продажу одна сторона продає іншій стороні майно (товар). Ст. 656 ГКУ розшифровує, що відноситься до майна (товару): власне товар, майнові права й права вимоги. Таким чином, ПРАВА ВИМОГИ — ЦЕ ТОВАР, тому права вимоги можуть продаватися єдинщиком на 2й групі сторонній юрособі за гроші (згідно зі ст.291.4 ПКУ).

В книзі обліку доходів виведення WMU слід відображати як «продаж прав вимоги», датою складання акту з Гарантом.

Для здійснення виведення WMU (продажу прав вимоги, торгівлі правами вимоги) ми рекомендуємо наступні коди КВЕДа 2010: 47.91, 47.99, 46.90.

Так само, платники єдиного податку на 2й і 3й групі можуть вільно продавати й купувати права вимоги в населення (фізичних осіб).

Прийом WMU в оплату

Прийом WMU від клієнтів за товари\послуги є класичною сферою застосування WebMoney. Компанію або підприємця, які здійснюють таку діяльність, будемо називати торговцем.

Купуючи товари\послуги за WMU, клієнт робить обмін наявних в нього ПВ на ці товари\послуги торговця, з одночасним відображенням такого переходу ПВ в системі WebMoney шляхом переказу WMU зі свого гаманця на гаманець торговця. Гарант не є стороною в цій угоді й не виконує функцій агента або повіреного. Така угода може бути оформлена договором між торговцем і клієнтом, в т.ч. у вигляді оферти на сайті, і підтверджена відповідними первинними бухгалтерськими документами, які оформляються так само, як і при звичайній купівлі товару/послуги за гроші.

Накопичені в результаті таких продажів ПВ торговець може продати Гаранту в будь-який момент і в будь-якій кількості, згідно з «Договором відступлення», одержуючи гроші на банківський рахунок.


Для тих, хто на загальній системі оподатковування:

Розглянемо порядок відображення в бухгалтерській звітності наступних операцій:

При продажі клієнту товару\послуги ПДВ нараховується як звичайно (при вартості товару 1200 гривень торговець відобразить в складі своїх доходів вартість товару\послуги без урахування ПДВ, тобто суму 1000 гривень, і податкові зобов'язання по ПДВ — 200 гривень). Наступний продаж ПВ за гроші Гарантові не оподатковується ПДВ згідно абз.2 п.196.1.5. ст. 196 Податкового Кодексу України. Таким чином, зазначені операції не змінять баланс торговця по НДВ.

Відображення ситуації з нашого прикладу в бухгалтерському обліку наведене в таблиці:

Зміст бух. запису Підтверджувальні документи
Дт Кт Сума
Передані ПВ від клієнта Акт, реєстр тощо 377 719 1200
Відвантажений товар Видаткова накладна, акт тощо 902 281 1000
Відображене податкове зобов'язання Податкова накладна 702 6415 200
Відображений дохід від реалізації товару\послуги
361 702 1200
Проведено взаєморозрахунок заборгованостей
685 361 1200
Списана собівартість ПВ Додаткова угода й Акт відступлення до договору з Гарантом, банківська виписка за рахунком
949 685 1200
Перераховані кошти від Гаранта в рахунок погашення заборгованості Додаткова угода й Акт відступлення до договору з Гарантом, банківська виписка за рахунком 311 377 1200

 

Для платників єдиного податку:

Згідно зі ст. 291.6 Податкового Кодексу України, платники єдиного податку не можуть приймати в оплату за свої товари\послуги нічого крім готівки і безготівкових грошей.

Коли торговець продає накопичені права вимоги по «Договору відступлення», то банківський переказ від Гаранта приходить із призначенням «За права вимоги». Це може вказувати про походження прав вимоги як засобу розрахунків за товари\послуги торговця й викликати протиріччя зі ст.291.6 ПКУ.

Можливі варіанти рішення:

Все це стосується продажу прав вимоги й не стосується покупки прав вимоги. При купівлі Вами прав вимоги система оподатковування не має ніякого значення, оскільки не порушується ст.291.6 ПКУ.